шаматха

  • Медитація також означає моментальне переживання

    Що важливо в медитації – це переживання цього моменту, того що зараз є, без упередженого ставлення розуму. Саме тому медитація є живим досвідом… Ми говоримо про пряме, безпосереднє переживання без інтерпретації.

  • RIPA
  • шаматха